De afgelopen jaren zijn er in de zorg nieuwe paradigma’s ontstaan. Kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg gaan daarbij meestal hand in hand. Er is meer aandacht voor welzijn en preventie. Van ‘ziek zijn-beter maken’ naar – gezond zijn en genieten’. Gepaard aan ‘patient-empowerment’ is er toenemend aandacht gekomen voor ‘patientwaarde’, patiënt participatie, shared decision making en zelfmanagement door de patiënt. De behoefte voor de patiënt is hierbij het uitgangspunt. Keuzes worden samen met de patiënt in een partnership met te onderscheiden rollen gemaakt. Er is meer aandacht voor grenzen aan behandelen en de mogelijkheid om te kiezen om bepaalde opties niet in te zetten.