De toekomst is allang begonnen

Hoe blijft U, Uw team en de organisatie bij de tijd, in conditie en van toegevoegde waarde?
Dat vraagt permanente inzet en energie.
Wij helpen professionals en organisaties duurzaam waarde te creëren, beter te functioneren en presteren!

Strategie en innovatie

Bij AwardZ.org gaan we met U  op zoek naar de zingeving, de “bedoeling” en de maximale toegevoegde waarde van uw werk en uw  organisatie. Awardz.org heeft een open mind en een grote kennis en ervaring in de zorg.  Wij maken verbinding met de mensen en de strategische doelen van de organisatie; Strategie is immers mensenwerk. Daarbij geldt voor ons: Winnaars hebben een plan en maken dat er iets gebeurt! We zoeken met U de energie en positieve aangrijpingspunten in de organisatie. Wij brengen onze kennis en ervaring mee, maar geloven niet in one solution fits all, nee, juist in maatwerk. Elke organisatie is immers uniek. Wij zorgen daarom met U voor heldere keuzes en een duidelijke koers, en vanuit complexe materie en soms abstracte doelen definiëren we gezamenlijk heldere aansprekende concreet meetbare doelstellingen. Deze zijn pragmatisch, realistisch en duurzaam, zodat gewenste resultaten gehaald worden en geborgd zijn.

Zorg naar de toekomst

AwardZ.org gelooft dat de zorg de komende jaren sterk zal veranderen door zowel de wens van de patient als ook de technologische en medische ontwikkelingen. Dit biedt enorme kansen, mits tijdig en goed hierop acterend, maar wordt een bedreiging, als hier slechts reactief op geacteerd wordt. Wij kunnen U helpen om met de juiste vragen het toekomstperspectief voor uw organisatie zichtbaar te maken en vervolgens te realiseren. Inspiratiesessies, workshops, pilotprojecten dan wel een programmatische aanpak kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Visie en Advies

AwardZ.org is een adviesbureau dat denkt in mogelijkheden. Een hulpvraag is zodoende geen probleem maar een feitelijke situatie, van waar wij met U vertrekken en gaan werken aan een verbetering, verandering of innovatie.

Een goede anamnese en adequate diagnose resulteren in een duidelijk ‘behandeladvies’ of concrete ‘therapie’ voor de situatie en de organisatie. We houden niet van pleisters of noodverbanden. Er is niet per se één methode de beste. Daarom spelen we gericht in op de karakteristieke eigenschappen, sterkten en verbeterpunten van de organisatie. Co-creatie en shared decision making zorgen voor passend maatwerk. Zo zijn we samen met U verantwoordelijk voor een geborgd optimaal resultaat.

Besturingsfilosofie

Altijd klaar voor nieuw succes

U bouwt met ambitie aan de toekomst van Uw organisatie. Daarbij is soms inzicht, capaciteit of ondersteuning van buitenaf nodig. AwardZ.org helpt u bij het inrichten en realiseren van goed werkende business modellen en bijpassende sturingsfilosofie en structuren. Niet alleen in de ontwerpfase, wij  helpen ook graag implementeren en realiseren. Veranderen wordt op die manier leuk en doeltreffend.

Bestuur en Toezicht

Governance in theorie en praktijk: Besturen ten dienste van de maatschappelijke waarde van organisaties

Het besturen van een ziekenhuis is complex. Organisaties in conditie vragen om bestuurders in conditie, ‘fit’ (in meerdere betekenissen) voor ‘the job’. Besturen is daarbij feitelijk continue betekenis geven. Wat het met name lastig maakt, is de bijzondere organisatiecontext waarin ziekenhuisbestuurders opereren. Terwijl de Raad van Bestuur eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van de zorg in de organisatie, is de medisch specialist verantwoordelijk voor de individuele zorg in de spreekkamer. In toenemende mate is ook de zorgvraag complex, moeten professionals vanuit verschillende disciplines multidisciplinair samenwerken in situaties waar het gaat om leven en dood. Er is behoefte aan en nieuwe manier van besturen in ziekenhuizen, waarbij een verdere integratie van Raad van Bestuur en medische staf ook in de top van de organisatie aan de orde is. ‘It takes two to tango’. Er is niet één gouden standaard, beste model of methode is. Het is vaak maatwerk, rekening houdend met de eigenheden van de specifieke organisatie. In de nieuwe Governancecode voor de zorg heeft de Raad van Toezicht een zwaardere en bredere rol. Dat stelt hoge eisen aan de leden van Raad van Toezicht. Het gaat er daarbij om de rolverdeling tussen toezicht en bestuur scherp te houden.

(Interim) bestuur & Management

Een interim opdracht volgt meestal op een lastige situatie, probleem of crisis. Daarom start de opdracht bijna altijd met een organisatiediagnose of probleemdiagnose:  Wat is er aan de hand? Welke patronen zijn er? Wat gaat goed? Wat kan en moet beter?

Vervolgens moet er een plan komen: de therapie, bewust veranderen, ondersteuning bij complexe verandertrajecten om deze samen succesvol maken. AwardZ.org biedt in dergelijke lastige omstandigheden adviseurs en/of interim bestuur en management op Executive Board niveau en zodoende adequate ondersteuning.

Coaching

Bestuurders, managers en zorgprofessionals werken in een zeer complexe omgeving, waarin alles onder het vergrootglas ligt. Er moet steeds meer met steeds minder zo lijkt het. Vaak gaat het naast het besturen van de eigen organisatie ook om besturen en samenwerken in de netwerkcontext.

Transparantie en verantwoording afleggen is aan de orde van de dag. De media liggen permanent op de loer om elke klacht, complicatie of fout op te blazen en breed uit te meten.

Hoe lever je elke dag een topprestatie? Hoe voldoe je aan deze opdracht, die soms bijna onmogelijk lijkt? Hoe zorg je voor counterfading power, zodat je elkaar in de samenwerking scherp houdt en ontwikkelt en elke dag kunt leren zonder dat je er direct op wordt afgerekend als er iets niet goed gaat? Met wie kun je reflecteren, wie vraag je om raad?

Van uit eigen ervaring weten wij hoe lastig dit is en hoe belangrijk om af en toe eens even stoom af te blazen en advies te krijgen, zowel ten aanzien van de inhoud (hoe zit dat, wat moet ik doen), maar vooral ook hoe hier mee om te gaan (hoe moet ik het doen, hoe zit ik er zelf in, waar sta ik, wat kost of geeft juist energie). AwardZ.org kan dit op verschillende manieren bieden, hetzij regulier (verstandig!) hetzij in crisis (crisismanagement) waarbij de persoonlijke klik dan erg belangrijk is. We zoeken dus naar de beste “fit” om dit tot een succes te maken.