Governance in theorie en praktijk: Besturen ten dienste van de maatschappelijke waarde van organisaties

Het besturen van een ziekenhuis of andere zorginstelling is complex. Organisaties in conditie vragen om bestuurders in conditie, ‘fit’ (in meerdere betekenissen) voor ‘the job’. Besturen is daarbij feitelijk continue betekenis geven. Wat het met name lastig maakt, is de bijzondere organisatiecontext waarin ziekenhuisbestuurders opereren. Terwijl de Raad van Bestuur eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van de zorg in de organisatie, is de medisch specialist verantwoordelijk voor de individuele zorg in de spreekkamer. In toenemende mate is ook de zorgvraag complex, moeten professionals vanuit verschillende disciplines multidisciplinair samenwerken in situaties waar het gaat om leven en dood. Er is behoefte aan en nieuwe manier van besturen in ziekenhuizen, waarbij een verdere integratie van Raad van Bestuur en medische staf ook in de top van de organisatie aan de orde is. ‘It takes two to tango’. Er is niet één gouden standaard, beste model of methodeHet is vaak maatwerk, rekening houdend met de eigenheden van de specifieke organisatie. In de nieuwe Governancecode voor de zorg heeft de Raad van Toezicht een zwaardere en bredere rol. Dat stelt hoge eisen aan de leden van Raad van Toezicht. Het gaat er daarbij om de rolverdeling tussen toezicht en bestuur scherp te houden.