Een interim opdracht volgt meestal op een lastige situatie, probleem of crisis. Daarom start de opdracht bijna altijd met een organisatiediagnose of probleemdiagnose: Wat is er aan de hand? Welke patronen zijn er? Wat gaat goed? Wat kan en moet beter?

Vervolgens moet er een plan komen, de therapie. Bewust veranderen: ondersteuning bij complexe verandertrajecten om deze samen succesvol maken. AwardZ.org biedt in dergelijke lastige omstandigheden adviseurs en/of interim bestuur en management op Executive Board niveau en zodoende adequate ondersteuning.