Denken in mogelijkheden

AwardZ.org is een adviesbureau dat altijd primair denkt in mogelijkheden. Wij krijgen regelmatig het verzoek om te adviseren en bij te springen in situaties waarin de organisatie op zoek is naar de juiste koers en transitie naar de toekomst. Het betreft veelal opdrachten omtrent een strategische heroriëntatie, continuïteit, fusie, en vaak tegelijkertijd op orde brengen van bedrijfsvoering en kwaliteit van het primair proces. De opdrachten bevinden zich in de verschillende domeinen van de zorg (care en cure).

Een hulpvraag is voor ons  geen “probleem”, maar een feitelijke situatie, van waar wij met U gaan werken aan een verbetering, verandering of innovatie. U kent uw organisatie immers zelf het beste. Onze opdrachtgevers werken dus wat ons betreft zelf actief mee. Wij staan naast u, luisteren, meten, ervaren en voelen.

Een goede anamnese en adequate diagnose resulteren in een duidelijk ‘behandeladvies’ of concrete ‘therapie’ voor de situatie en de organisatie. We houden niet van pleisters of noodverbanden. Er is niet per se één methode de beste. Daarom spelen we gericht in op de karakteristieke eigenschappen, sterkten en verbeterpunten van de organisatie. Co-creatie en shared decision making zorgen voor passend maatwerk. Zo zijn we samen met U verantwoordelijk voor een geborgd optimaal resultaat.

Wij werken altijd in kleine teams en brengen kennis en ervaring in. Zo nodig zetten wij specifieke kennis vanuit ons netwerk in. Wij komen helpen, om daarna weer weg te gaan.