AwardZ.org is een adviesbureau dat denkt in mogelijkheden. Een hulpvraag is zodoende geen probleem maar een feitelijke situatie, van waar wij met U vertrekken en gaan werken aan een verbetering, verandering of innovatie.

Een goede anamnese en adequate diagnose resulteren in een duidelijk ‘behandeladvies’ of concrete ‘therapie’ voor de situatie en de organisatie. We houden niet van pleisters of noodverbanden. Er is niet per se één methode de beste. Daarom spelen we gericht in op de karakteristieke eigenschappen, sterkten en verbeterpunten van de organisatie. Co-creatie en shared decision making zorgen voor passend maatwerk. Zo zijn we samen met U verantwoordelijk voor een geborgd optimaal resultaat.