“Mensen voor mensen” is de manier waarop wij graag werken met onze opdrachtgevers. Het aangaan van een samenwerkingsrelatie is hierbij een belangrijke succesfactor en vraagt wat van beide partijen. Dan geldt: Wij werken samen en boeken resultaat; dit resulteert in waardecreatie en waardering over en weer.

Afhankelijk van de opdracht kunnen wij gebruik maken van diverse professionals vanuit een groot netwerk, waarin verschillende expertises vertegenwoordigd zijn, en er altijd een team specialisten en adviseurs inzetbaar is om een opdracht tot een succes te maken. Als wij hier niet van overtuigd zijn, zullen wij een opdracht niet aannemen.

Dr. Ruurd Jan Roorda MBA werd opgeleid tot kinder(long)arts en heeft langjarige professionele ervaring, kennis en kunde als medische specialist, bestuurder en toezichthouder in de zorg en semipublieke sector. Gedurende 22 jaar was hij werkzaam in ziekenhuizen in Groningen, Den Haag, Rotterdam en Zwolle, waarbij hij naast de patiëntenzorg participeerde in medische opleidingen en wetenschappelijk onderzoek. Hij bekleedde meerdere managementposities en was drie jaar voorzitter van de medische staf van de Isala klinieken. Hij volgde een Master of Business Administration en schreef zijn thesis (“with distinction”) over “kritieke succesfactoren van het geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf”. Vervolgens was hij een periode medisch directeur van de Isala Academie in Zwolle. Van 2006-12 was hij voorzitter van de raad van bestuur van de St Anna Zorggroep (ziekenhuis, verpleeghuis en verzorgingshuizen in Geldrop en Heeze); daarna tot 2017 voorzitter en vervolgens lid Raad van Bestuur van Tergooi in Hilversum en Blaricum.Thans is hij voorzitter van de Raad van Bestuur a.i. van Livio in Twente.

In de afgelopen 25 jaar was hij lid van diverse besturen en gremia op regionaal en landelijk niveau, voornamelijk in de zorg (o.a. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, College Perinatale Zorg) en het onderwijs. Tevens heeft hij een groot aantal toezichthoudende functies en commissariaten bekleed; momenteel is hij toezichthouder bij een revalidatie instelling, een groot laboratorium in Noord Nederland en voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting Prenatale Screening Nijmegen.

Ruurd Jan heeft diverse leergangen gevolgd over o.a. strategie, innovatie, governance, leiderschap, toezicht en waarden in het publieke domein. Hij is tevens opgeleid als mediator. In 2015 werd hij ingeschreven in het  NVZD accreditatieregister zorgbestuurders.

Belangrijke kwaliteiten en competenties zijn: Visionair, Strateeg, Leider,  Verbinder, Creatief, Origineel en Vindingrijk, Vernieuwer, Mensgericht en Betrokken, Communicatief Sterk, Sociaal intelligent, Inhoud, Kritisch Denker, Analytisch, Charismatisch, Koersvast, Resultaatgericht, Ondernemer, Drive, Besluitvaardig, Onderhandelaar, Humor

Hij is directeur-eigenaar van AwardZ.org, een zorg- en organisatieadviesbureau dat zich richt op waardecreatie in en voor de zorg.

Het volledige C.V. is op verzoek beschikbaar

Algemene Voorwaarden AwardZ.org
Gedragscode AwardZ.org

Het beeldmateriaal op deze site is gemaakt door Gerda Smit. De etsen zijn met toestemming gebruikt en mogen niet worden gereproduceerd.