Goede zorg doe je samen 

“Mensen voor mensen” is de manier waarop wij graag werken met onze opdrachtgevers. Immers: Goede zorg doe je samen ! Het met wederzijds commitment aangaan van een samenwerkingsrelatie is dus een belangrijke succesfactor en vraagt wat van beide partijen. Dan geldt: Wij werken samen en boeken resultaat; dit resulteert in waardecreatie en waardering over en weer.

Afhankelijk van de opdracht kunnen wij gebruik maken van diverse professionals vanuit een groot netwerk, waarin verschillende expertises vertegenwoordigd zijn, en er altijd een team specialisten en adviseurs inzetbaar is om een opdracht tot een succes te maken. Als wij hier niet van overtuigd zijn, zullen wij een opdracht niet aannemen.

Curriculum Vitae 

Dr. Ruurd Jan Roorda MBA (1958) werd oorspronkelijk opgeleid tot kinder(long)arts en heeft langjarige professionele ervaring, kennis en kunde als medische specialist, bestuurder en toezichthouder in de zorg en semipublieke sector. Gedurende ruim 20 jaar was hij als medisch specialist werkzaam in ziekenhuizen in Groningen, Den Haag, Rotterdam en Zwolle, waarbij hij naast de patiëntenzorg participeerde in medische opleidingen en wetenschappelijk onderzoek. Hij bekleedde meerdere managementposities en was een aantal jarenvoorzitter van de medische staf van de Isala klinieken. In die periode werd zijn belangstelling voor ziekenhuismanagement en bestuur vergroot. Hij volgde een Master of Business Administration en schreef zijn thesis (“with distinction”) over “Kritieke succesfactoren van het geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf”. Vervolgens was hij een periode medisch directeur van de Isala Academie in Zwolle. Van 2006-12 was hij voorzitter van de raad van bestuur van de St Anna Zorggroep (ziekenhuis, verpleeghuis en verzorgingshuizen in Geldrop en Heeze); daarna tot 2017 voorzitter en vervolgens tot medio 2018 lid Raad van Bestuur van Tergooi in Hilversum en Blaricum.  Na een korte periode als voorzitter Raad van Bestuur a.i. van Livio in Twente, en een aantal maanden toegevoegd lid Raad van Bestuur van MC Slotervaart in Amsterdam, was hij van september 2018 tot oktober 2020 voorzitter Raad van Bestuur van het Zaans Medisch Centrum in Zaandam.

In de afgelopen ruim  30 jaar was hij lid van diverse besturen en gremia op regionaal en landelijk niveau, voornamelijk in de zorg (o.a. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, College Perinatale Zorg) en het onderwijs. Tevens heeft hij een groot aantal toezichthoudende functies en commissariaten bekleed; momenteel is hij toezichthouder bij een revalidatie instelling in Overijssel, een groot laboratorium in Noord Nederland en voorzitter van de raad van toezicht van de stichting Prenatale Screening Nijmegen.

Ruurd Jan heeft diverse leergangen gevolgd over o.a. strategie, innovatie, governance, leiderschap, toezicht en waarden in het publieke domein. Hij is tevens opgeleid als mediator en coach. In 2015 werd hij ingeschreven in het NVZD accreditatieregister zorgbestuurders. 

Belangrijke kwaliteiten en competenties zijn: Visionair, Strateeg, Leider,  Verbinder, Creatief, Origineel en Vindingrijk, Vernieuwer, Mensgericht en Betrokken, Communicatief Sterk, Sociaal intelligent, Inhoud, Kritisch Denker, Analytisch, Charismatisch, Koersvast, Resultaatgericht, Ondernemer, Drive, Besluitvaardig, Onderhandelaar, Humor

Hij is directeur-eigenaar van AwardZ.org, een zorg- en organisatieadviesbureau dat zich met haar diensten richt op waardecreatie in en voor de zorg.

Het volledige C.V. is op verzoek beschikbaar

Algemene Voorwaarden AwardZ.org
Gedragscode AwardZ.org

Het beeldmateriaal op deze site is gemaakt door Gerda Smit. De etsen zijn met toestemming gebruikt en mogen niet worden gereproduceerd.