‘Medisch leiderschap’ is geen eenduidig begrip. Voor de een komt het neer op klinisch leiderschap, voor de ander duidt het op het besturen van zorgorganisaties en weer een ander heeft het over persoonlijk leiderschap. ‘Dokters in the lead! ’ is een logische insteek, omdat bij veel besluiten in de zorg de betrokkenheid van artsen essentieel is, maar dokters kunnen het niet alleen!

Want: Hoe doe je dat: de leiding nemen of leiderschap tonen? Wat moet je doen, leren en weten om dat goed te kunnen? Een medisch leider onderkent het belang van voortdurende en optimale ontwikkeling van eigen kennis, houding, gedrag en investeert hierin. Hij onderkent de formele en informele coachende en aansturende rol die artsen hebben ten opzichte van anderen in opleiding werkzaam in een andere discipline of met een andere werkervaring. Hij is een verbinder en bevordert afstemming en samenwerking met patiënten, collega’s en anderen, onder andere in multidisciplinaire team-, keten- en netwerkverbanden.

Hij onderkent het belang van optimale kwaliteit en veiligheid van zorg en zorgprocessen, investeert in continue verbetering en innovaties, zowel medisch inhoudelijk als daarbuiten.

Leiderschap gaat dus ook of misschien wel vooral over het kunnen verbinden!

Hoe doe je dat en krijg je draagvlak ? AwardZ.org heeft hier vanuit een eigen langjarige praktijk veel ervaring mee en kan in een managementdevelopment traject of coachingsrol hierin een belangrijke tutor rol spelen.