De transformatie naar de toekomst

De zorg verandert snel. In het visiedocument van de federatie medisch specialisten “De Medisch Specialist 2025” worden de volgende ontwikkelingen benadrukt:

De relatie tussen patient en specialist is de komende jaren vooral gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van leven voor de patient. Dit is meer dan alleen de behandeling van ziekte en vraagt van iedere medisch specialist om een holistische benadering van iedere unieke patient”

Medisch specialisten nemen het voortouw bij de ontwikkeling van zorgnetwerken van zorgprofessionals, zowel fysiek als digitaal. Naast het behandelen van ziekte spelen medisch specialisten een belangrijke rol in de preventie van ziekte en behoud van functioneren, zowel voor de individuele patient als voor de samenleving. Medisch specialisten moeten samen met patienten meer betrokken zijn bij het bedenken, ontwikkelen en beoordelen van innovaties binnen de zorg. Ziekenhuisorganisaties zijn gericht op het helpen doorontwikkelen en implementeren van deze innovaties. Patienten kunnen door wearables, thuisdiagnostiek en big data analyse sneller een beeld krijgen van hun gezondheid en medische situatie. Zelfmanagement van patienten met chronische ziekten en online ondersteuning speelt een belangrijke rol. De moderne zorgprofessional zal deze transitie tenminste moeten kunnen bijbenen, maar beter nog: kan in deze veranderende omgeving keuzes maken.

Nieuwe rollen in een nieuwe wereld

In alle veranderingen in de zorg zien we dat het takenpakket van de arts/medisch specialist verandert. Afgezien van specifieke handelingen en vaardigheden die aan artsen blijven voorbehouden, zien we in toenemende mate andere zorgprofessionals, die taken van de arts overnemen. Tegelijkertijd zien we, onder andere door technologische, maar ook maatschappelijke ontwikkelingen, dat zorg die van oudsher in het ziekenhuis werd geleverd, nu door huisarts of wijkverpleegkundige thuis of ‘remote’ met behulp van ICT en andere technologie wordt geboden. Dit vraagt tenminste om reflectie door de arts zelf in hoeverre hij hierop is voorbereid, wat hiervan de impact is, en welke keuzes hij hierin wil maken.

AwardZ.org kan helpen om hierop een visie te ontwikkelen en de verschillende scenario’s en keuzes uit te werken.