Bij AwardZ.org gaan we met U op zoek naar de zingeving, de “bedoeling” en de maximale toegevoegde waarde van uw werk en uw organisatie. AwardZ.org heeft een open mind en een grote kennis en ervaring in de zorg. Wij maken verbinding met de mensen en de strategische doelen van de organisatie; Strategie is immers mensenwerk. Daarbij geldt voor ons: Winnaars hebben een plan en maken dat er iets gebeurt! We zoeken met U de energie en positieve aangrijpingspunten in de organisatie. Wij brengen onze kennis en ervaring mee, maar geloven niet in standaardoplossingen. Nee, elke organisatie is immers uniek en vraagt dus maatwerk. Wij zorgen daarom met U voor heldere keuzes en een duidelijke koers. Vanuit complexe materie en soms abstracte doelen definiëren we gezamenlijk heldere, aansprekende, concreet meetbare doelstellingen. Deze zijn pragmatisch, realistisch en duurzaam, zodat gewenste resultaten ook inderdaad gehaald worden en geborgd zijn.

Zorg naar de toekomst

AwardZ.org gelooft dat de zorg de komende jaren sterk zal veranderen door zowel de wens van de patiënt als ook de technologische en medische ontwikkelingen. Dit biedt enorme kansen, mits tijdig en goed hierop acterend, maar wordt een bedreiging, als hier slechts reactief gehandeld wordt. Wij kunnen U helpen om met de juiste vragen het toekomstperspectief voor uw organisatie zichtbaar te maken en vervolgens te realiseren. Inspiratiesessies, workshops, pilotprojecten dan wel een programmatische aanpak kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren.