‘Value-based healthcare’, oftewel waardegedreven zorg, is het streven naar betere behandelresultaten en zorguitkomsten tegen lagere kosten. Bij het begrip “klantwaarde” spelen naast een aantal harde uitkomstparameters met name ook de beleving en de waardering door de patiënt toenemend een rol. Echt zorg genieten en toegenomen kwaliteit van leven is daar de ultieme inzet binnen het triple of quadrupple aim concept voor het duurzaam organiseren van zorg: quadrupple aim staat voor het gelijktijdig realiseren van de volgende vierledige doelstelling:

  • Het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg.
  • Het verbeteren van de gezondheid van een populatie.
  • Het verlagen van de kosten dan wel afname van de kostenstijging per hoofd van de bevolking
  • Het verbeteren van de arbeidssatifiscatie van zorgverleners

AwardZ.org is gefocused op de ‘patientjourney’, continu verbeteren van zorgprocessen en patiënt outcome, en heeft daarbij veel ervaring met leanmanagement als krachtige verbetermethodologie.

Ook voor wat betreft het verbeteren van de inzetbaarheid en de werktevredenheid van de zorgprofessionals, een zeer belangrijk thema mede gezien de huidige arbeidsmarktproblematiek, hebben wij ervaring met daarop gerichte programma’s.