Bij het begrip klantwaarde spelen naast een aantal harde uitkomstparameters met name ook de beleving en de waardering door de patient toenemend een rol. Echt zorg genieten en toegenomen kwaliteit van leven is daar de ultieme inzet binnen het triple aim concept voor het duurzaam organiseren van zorg: triple aim staat voor het gelijktijdig realiseren van de volgende drieledige doelstelling:

  • Het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg.
  • Het verbeteren van de gezondheid van een populatie.
  • Het verlagen van de kosten per hoofd van de bevolking.

Awardz.org is gefocused op de ‘patientjourney’ continu verbeteren van zorgprocessen en patient outcome, en heeft daarbij veel ervaring met leanmanagement als krachtige verbetermethodologie.