Zorg in een digitale wereld

De grote veranderingen in de zorg zoals we die nu zien worden mee aangestuurd door de enorme vlucht die (disruptieve) technologie en ICT neemt, waardoor er allerlei nieuwe mogelijkheden ontstaan, al dan niet onafhankelijk van tijd en plaats. In combinatie met de veranderende patientenrol en demografische ontwikkelingen, en de steeds ouder wordende mens, betekent dit veel paradigma’s op de helling gaan. De viruspandemie in 2020 heeft een duidelijke impact gehad op de versnelde inzet van digitale hulpmiddelen in de zorg. Natuurlijk blijft er een behoefte aan “fysieke” gezondheidszorg en daarmee ook aan ziekenhuizen waar die zorg plaats vindt, maar dat zal naar verwachting slechts voor complexe diagnostiek en interventies het geval zijn. Alle overige zorg zal steeds meer ‘virtueel’ en op afstand plaats vinden. De burger zal daar zelf de primaire keuzes inmaken vanuit zijn eigen “persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)”. Medisch services centers zullen een groot deel van het data management doen en monitoring en signaaldetectie op afstand verzorgen. Technisch is inmiddels vrijwel alles mogelijk…

Dit betekent dat zowel zorgorganisatie als zorgprofessional mee moeten in deze ontwikkeling om een speler te kunnen blijven en ook in de toekomst van betekenis te kunnen zijn.

AwardZ.org heeft een duidelijke visie ontwikkeld op de zorg van de toekomst, als ook praktische ervaring met virtuele zorgconcepten en kan U daarbij van advies dienen.